DAFTAR NILAI

SEMESTER GANJIL (SATU) 

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NONAMANIMx1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11
1Ade Irmawan18.02.019ACBABAAABB
2Bangbang Bahrudin18.02.024ABAABAAAAB
3Choerul Akbar Eramboro18.02.025ADBABACABC
4Dadan Herdian18.02.026ABAABAAAAB
5Deuis Larasati18.02.027ACBACEAAAB
6Dyna Julia18.02.028ABBACEAABB
7Euis Patimah18.02.029AAAABAAAAB
8Haris Sopiyan18.02.030AAAABBAAAB
9Herni Widiarti18.02.031AEEEEEEEEE
10Indra Chandika Nurdani18.02.033ADAABACAAB
11Indri Diawati18.02.034AABABAAAAB
12Ipin Ependi18.02.035ABAABAAAAB
13Irwan Sudradjat18.02.036AAAABBAAAA
14Isti Istiqomah18.02.037AAAABAAAAA
15Jujun Jamaludin18.02.038AAAABAAAAB
16Mulyana18.02.042AEBABEEEBC
17Neng Ira Sopiani18.02.043ACAABACABB
18Ninda Agustin18.02.044ACAABAAABB
19Nurlaeliah18.02.045AABABAAAAB
20Ramdan Hidayat18.02.046AEEAEEEEEE
21Reni Nur Anggraeni 18.02.047EEEAEEEEEE
22Risma Nuraeni18.02.048EEEEEEEEEE
23Rizal Mukhlis Ma'ruf 18.02.049EEEEEEEEEE
24Sonia Latifah18.02.051AABABAAAAB
25Teti Fitriyanti18.02.052AAAABBAAAB
26Usman Taufik18.02.053ABAABAAAAB
27Rifqi Riadi Andhika PutraS.18.02.054ACBABACAEC
28Siti NurhalimahS.18.01.055ACBABAAABC
29Ahmad Zaeni Dahlan18.02.021ACBACACAAC
30Muhamad Damin18.02.040ABBABACAAC
31Aggraeni Puspa DABAABACAAB
32Alvian CendriawanADAABACABC
33Muhammad Nur AliminAEBABAAAEB
34Agung ApriyantoAEBAEECEEE

 

KETERANGAN KODE MATAKULIAH

x1 = Manajemen Zakat dan Wakaf

x2 = Ilmu Ekonomi Perbankan

x3 = Perbankan Syariah

x4 = PKN

x5 = Pengantar Ilmu Hukum

x6= Pengantar Hukum Indonesia

x7 = Komunikasi dan Negosiasi bisnis

x8 = Pend. Pancasila

x9 = Bahasa Indonesia

x10 = Ulumul Hadist

x11 = Ulumu Quran

 

DAFTAR NILAI

SEMESTER GANJIL (TIGA)

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NONAMANIMx1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11
1Aldi Mulyawan 17.02.003AEBEEEEEE
2Asep Septian M17.02.004ABBBAAAEB
3Deden Faldi R17.02.007AEEBBAAEB
4Hani Sugiani17.02.009AAABBAAAA
5Indah Sonia P17.02.010AEEEEEEEE
6Linda Anwar N17.02.012AAABAAABA
7Muhammad Fadly 17.02.014ACBBBACEB
8Neneng Sri W17.02.015AABBCAAEA
9Nia Yulianingsih17.02.016ABBBBBABB
10Reni Anggraeni17.02.018ABBBBBABA
11Sri Utami17.02.020ABBBBAABA
12Ajid Wiguna18.02.004.3ABBBAAABB
13Maman Saepul18.02.011.3AEBBBECEB
14Didi Riyadi17.02.008AAAAAAABA
15Siti Nurazizah17.02.019AAAABAAAA
16Yuyun Yuningsih17.02.026AAAABAAAA
17Muhamad Taufik ACEEBAAEB

 

KETERANGAN KODE MATAKULIAH

x1 = Manajemen Zakat dan Wakaf

x2 = Ilmu Ekonomi Perbankan

x3 = Perbankan Syariah

x4 = Etika Hukum Perbankan Syariah

x5 = Pengantar Ilmu Hukum

x6= Pengantar Hukum Indonesia

x7 = Komunikasi dan Negosiasi bisnis

x8 = Hukum Pidana Islam

x9 = Tafsir Ayah Ahkam

x10 = Akuntansi Syariah

x11 = Hukum Buruh

 

DAFTAR NILAI

SEMESTER GANJIL (LIMA)

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NONAMANIMx1x2x3x4x5x6x7x8x9x10
1Dikdik Tarsidik16.02.003BCAEABAXAB
2Amalinda Julia L16.02.027CBAEAAAXBE
3Amaludin Juliana17.02.028.3ECACAAAXAB
4Khofi Sayid S17.02.036.3ECACBCAXEE
5Muhamad Ali N17.02.040.3ABACAAAXAE
6Rina Rosdiana17.02.043.3CCACABAXEA
7Yopi Syopian17.02.044.3CCACBEAXEE
8Wiwi Marwiyah17.02.069.3CAABAAAXBA
9Aep SaepudinJanuary 13, 1900BACBAAAXBA
10Febria Wulandari16.02.005EBCBABAXEB
11Arief Rachman F17.02.029.3BBBBAAAXEB
12Arip Nurhadi17.02.030.3CBCBABAXAB
13Didin17.02.033.3CBCBABAXEB
14Haerudin Nurhayat17.02.034.3EBEBACAXAB
15Kiki Rizki Chaesar17.02.037.3BACBABAXBA
16Rahmat17.02.042.3BBBCACAXBB

 

KETERANGAN KODE MATAKULIAH

x1 = Ilmu Falaq dan Hisab

x2 = Kajian Kitab Fiyyah

x3 = Sejarah Perbandingan Agama

x4 = Etika Hukum Perbankan Syari`ah

x5 = Masail Fiqhiyah Kontemporer

x6= Komunikasi & Negosiasi Bisnis

x7 = Hukum Pidana Islam

x8 = Tafsir & Ayat Hukum Muamalah

x9 = Akuntansi Syari`ah

x10 = Hukum Buruh

 

DAFTAR NILAI

SEMESTER GANJIL (TUJUH)

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NONAMANIMx1x2
1Ratna15.02.001AB
2Atep Jani15.02.003BB
3Mamat 15.02.009AA
4Wulan Hadi Nurwanti15.02.010AA
5Firman Abdul Basit15.02.013AB
6Rani Rohimah15.02.015AB
7Agni Oktaviani Kusnadi15.02.026AB
8Atif Abdul Latif15.02.032AB
9Acep Candra Lukman17.02.045.7EE
10Lita Dewi Aprianti17.02.50.7AB
11Lukman17.02.51.7AB
12Astri Sulastri17.02.47.7EB
13Enjang Yadi17.02.48.7BB
14Sabila Mizan Alqodri17.02.54.7BB

 

KETERANGAN KODE MATAKULIAH

x1 = Manajemen Zakat dan Wakaf

x2 = Ilmu Ekonomi Perbankan